Tullhuset, Malmö

MVB har för Wihlborgs räkning renoverat och hyresgästanpassat det gamla Tullhuset i Nyhamnen i Malmö.

Tullhuset vid Jörgen Kocksgatan byggdes 1931 för Tullförvaltningens räkning och är en tidstypisk byggnad som tillhör Stockholmskajens äldsta bevarade byggnader. Renoveringen har omfattat omläggning av tak, byte av fönster och ytterdörrar, installation av hiss och utrymningstrappa, nytt kök samt  nya ytskikt på alla plan.