Waterfront, Trelleborg

Trelleborgs Hamn har gett MVB uppdraget att bygga Waterfront, hamnens nya kontors- och servicebyggnad.

Waterfront kommer att ha stort fokus på hållbarhet främst avseende miljö och energi vilket är i linje med Trelleborgs Hamns vision att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn. Byggnaden kommer att förses med värme och kyla genom ett geoenergisystem. Stor del av den el som geoenergianläggningen förbrukar kommer ifrån solceller placerade på servicebyggnadens tak (egenproducerad grön el).

Byggnaden blir tre våningar hög med en total yta på ca 4 800 kvm. Husets vågformade design är inspirerad av hav och vatten liksom stålfasaden som kommer att skifta i blå, turkosa och mörkgrå kulörer beroende på väder och tid på dygnet. Med den nya byggnaden skapas förutsättningar för Trelleborgs Hamn att samla hela sin organisation under ett tak.

Waterfront beräknas bli klar till sommaren 2023.

Den 7 februari 2022 togs det första spadtaget. Läs mer här.