Waterfront, Trelleborg

MVB har på uppdrag av Trelleborgs Hamn byggt Waterfront, hamnens nya kontors- och servicebyggnad.

Waterfront har stort fokus på hållbarhet främst avseende miljö och energi vilket är i linje med Trelleborgs Hamns vision att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn. Byggnaden är försedd med värme och kyla genom ett geoenergisystem och stor del av den el som geoenergianläggningen förbrukar kommer ifrån solceller placerade på servicebyggnadens tak (egenproducerad grön el).

Byggnaden är tre våningar hög med en total yta på ca 4 800 kvm. Husets vågformade design är inspirerad av hav och vatten liksom stålfasaden som skiftar i blå, turkosa och mörkgrå kulörer beroende på väder och tid på dygnet. Med den nya byggnaden skapas förutsättningar för Trelleborgs Hamn att samla hela sin organisation under ett tak.

Waterfront stod klar i juli 2023.

Bild: Trelleborgs Hamn

Den 7 februari 2022 togs det första spadtaget. Läs mer här.