Cementens skola & Bojens förskola, Malmö

MVB:s markavdelning har på uppdrag av HA Bygg anlagt utemiljön vid två skolor på Limhamn, Malmö.

Projektet omfattade anläggning av skol- och lekområden där temat anspelar på området och de gamla lokstallar som tidigare låg här. Stenbeläggning i form av järnvägsspår med nedsänkta stålskenor, gatubelysning skapade av stålbalkar och armeringsväggar  för klätterväxter är några av de detaljer som använts för att ge området en industriell känslan. MVB har även anlagt en multisportplan och en rad olika rum för lek och rörelse.