Mary Andersson lekpark

MVB har anlagt Mary Anderssons lekpark på Sorgenfri i Malmö. Beställare är Malmö stad.

Malmös nya temalekplats har tillägnats författaren Mary Andersson och hennes böcker om uppväxten i Malmöområdet Sorgenfri på 40-talet. Böckerna skildrar fattigdom, sjukdomar och misär men även värme och en stark sammanhållning mellan kvinnor och barn. Lekparkens syfte är dels att lyfta fram Malmös historia på lokal och vardaglig nivå, dels att vara en kreativ och trevlig mötes- och lekplats för alla Malmöbor.

Lekparken är byggd som fem ”temarum” inspirerade från författarens böcker; Soptipp, Sjukdomar, Hollywood, Mötesplats och Odling,

Soptippen representerar de stökiga och skitiga delarna av Sorgenfri. Här låg förr en rad fabriker bland annat pudrettfabriken där latrintunnor tömdes. I lekparken visas detta genom kullar klädda i svart gummiasfalt och rödmålade stammar samt olika typer av gungor.

Sjukdomar är ett tydligt tema i Mary Anderssons böcker som präglade stora delar av livet i det trångbodda området. I lekparken visas detta med ett rum där alla sinnena stimuleras. Centralt i rummet är den bevarade lönnen. Runt trädet finns rutschbanan, snurrskiva, triangelspel, speglar och hängmattor som ska symbolisera sjuksängar.

Hollywood kallades området med nödbostäder som fanns i Sorgenfri. Bostäderna var trånga och små för de ofta barnrika familjerna. I lekparken har vi skapat faluröda lek- och klätterhus med såväl kök, sovrum och utedass.

Mötesplats representerar den starka samvaron och gemenskapen som rådde i området. I lekparken finns bord, bänkar, grill och en scen/trappa som ska bjuda in till umgänge och möten.

Odling hade en viktig roll för överlevnad i det fattiga området på 40-talet. I lekparken har vi anlagt odlingslådor, vattenränna, bakbord, sandlåda och gungdjur.

Lekparken har dessutom fått en helt ny entré i form av en portal inspirerad av dåtidens folkparksentréer.

Mary Andersson lekpark invigdes 29 maj 2020.