Park och Lek Fredriksdal, Helsingborg

MVB har fått i uppdrag av Helsingborgs stad att anlägga temalekparken Park och Lek i Fredriksdal.

Entreprenaden omfattar nybyggnation av lekplats med dinosaurietema samt belysnings- och trygghetsåtgärder. Lekparken kommer bland annat att ha en världsunik lekutrustning i form av en 12 meter lång T-Rex i trä.

Projekttiden är från augusti 2012 till april 2022.