Bergums skola, Göteborg

MVB har på uppdrag av Lokalförvaltningen i Göteborg utfört en om- och tillbyggnad av Bergums skola.

Projektet omfattade uppförandet av ny skolbyggnad om ca 1 500 kvm för att avlasta den befintliga skolan. Det nya skolhuset är byggt i två plan med sex stora klassrum, flera grupprum, bildsal, keramikverkstad, musiksal och personalrum, m.m.

Huset är byggd med passivhusstandard och är försedd med omfattande solpanelerna på taket som medför att skolan producerar mer energi än den förbrukar. Den nya skolbyggnaden färdigställdes december 2020.