Bläshammar förskola, Varberg

På uppdrag av Varbergs kommunala fastighetsbolag, VFAB bygger MVB Bläshammar förskola. Förskolan byggs i ett expansivt bostadsområde i norra Varberg och fyller med sina 120 platser ett stort behov av nya förskoleplatser i området.

Den nya förskolan omfattar totalt 1 500 kvm och ska bland annat rymma sex avdelningar, mottagningskök, konferensrum och kontor. Fastigheten utgörs av en klassisk konstruktion med platta på mark, trä- och stålkonstruktion samt träfasad. Uppvärmning kommer att ske med fjärrvärme. Målet är att Bläshammar förskola ska miljöcertifieras enligt Svanen.

Det unika för Bläshammar förskola är utemiljöerna vars utformning ska främja barnens naturliga lek. Tanken är en naturlekplats med kullar, stockar och stenar där barnen kan bli mer kreativa i sin lek än vid klassiska lekmiljöer.

Den nya förskolan kommer ha kapacitet att ta emot ca 120 barn i övre förskoleåldern och en personalstyrka på ca 20 personalplatser.

Trädplantering markerade byggstart av Bläshammar förskola