Ginnungagap 2, Danderyd

MVB uppför ett korttidsboende i Djursholm på uppdrag av Danderyds kommun.

Projektet, som har namnet Ginnungagap 2, omfattar en byggnad med 27 lägenheter uppdelade i tre avdelningar med tillhörande allrum, hygienutrymmen, administrativa ytor och gård.

Byggnaden har en total yta på 2 700 kvm fördelat på två plan. Stommen kommer att byggas i KL trä. Fasaden blir putsad och kombineras med panel och plåt. Taket förses med en solcellsanläggning.

Projektet skall certifieras enligt Miljöbyggnad Silver men med klass Guld avseende energi. Fastigheten är tidigare obebyggd och ligger placerad längs med Vendevägen i Djursholm.

Det nya korttidsboendet beräknas vara färdigställt under kvartal 2, 2025.

Följ även projektet på Danderyds kommuns hemsida