Kv Temmelburken 2, Annedal

MVB fick uppdraget att bygga Temmelburkens förskola i Annedal, Stockholm. Projektet blev Sveriges första Svanenmärkta skola.

Kv Temmelburken är den tredje upplagan av en konceptförskola framarbetat av SISAB. I takt med den stora utbyggnaden av Annedal har två förskolor byggts i området. Temmelburken 2 omfattar 940 kvm BTA fördelade på tre plan. Plan 1 och 2 är båda ca 450 kvm stora och fläktrummet på plan 3 täcker 40 kvm. Förskolan inrymmer 5 avdelningar och är anpassad för att senare kunna användas som skola. Trots den relativt lilla ytan har förskolan storkök med tillagning och även hiss. Tomtarean är på ca 3 000 kvm och utgörs till största delen av skolgård.

För att uppnå miljömärkning enligt Svanen ställdes det särskilda och stora krav på arbetssätt och på husets ingående material. Bl.a. har elsystemet inbyggd daylightstyrning för att minimera energikostnaden och ventilationssystemet består av två roterande växlare; en för köket och en för övriga huset för att ge så bra innemiljö som möjligt.

Förskolan invigdes 2013.