Mariehällsskolan, Stockholm

MVB har på uppdrag av Skolfastigheter i Stockholm byggt en ny skola i Kv. Ville Vessla 1. Fastigheten är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Silver vilket ställer höga krav på energiförbrukning, materialval och den inre miljön.

Inom Annedal pågår utbyggnad av ett bostadsområde med i huvudsak 2 100 st bostäder i flervåningshus, en ny skola och två stycken förskolor. MVB har på uppdrag av Skolfastigheter i Stockholm byggt en grundskola med insprängd förskola i Kv. Ville Vessla 1. Skolan rymmer cirka 40 förskolebarn och 650 skolbarn i årskurserna 1-6. Projektet var en generalentreprenad med en total bruttoarea på ca 6 700 kvm. Byggnaden är miljöklassad enligt Miljöbyggnad Silver med höga krav på fastighetens energiförbrukning, materialval och inre miljö. Stommen består till största delen av prefabricerade HD/F element, stålstomme, platsgjutna väggar och utfackningsväggar.

Uppdraget slutfördes hösten 2014.