Nya Glänningeskolan, Laholm

MVB har av Kommunfastigheter i Laholm AB fått i uppdrag att bygga Nya Glänningeskolan i Laholm. Skolan byggs enligt passivhusteknik med plats för 475 elever i årskurs F-6.

Projektet är en totalentreprenad med samverkansform och det enskilt största byggprojektet i Laholms kommun sedan man byggde Stadshuset för 30 år sedan. Den nya skolan byggs enligt i passivhusstandard med en bruksarea (BRA) på ca 6 390 kvm. Projektengagemang (PE arkitektur) står för skolans arkitektur som präglas av en funktionell och flexibel planlösning för verksamheten och ett övergripande starkt energitänk som möter kraven för passivhus.

Skolbyggnaden utgörs av två ytekonomiska, enkla huskroppar i två plan som samlar sig kring en gemensam entréhall med huvudtrappa. Ett generöst överljus sprider sig från byggnadens mitt ut till de rum som inte har direkt fasadkontakt. De enkla grundformerna förklaras med en önskan om att skapa en energieffektiv byggnad där antalet ytterhörn och fasadyta i förhållande till golvyta är viktiga parametrar.

Konstruktionen består av en betongstomme med bärande yttervägg av betong, isolering och klimatskyddande fasadskiva. Taken kommer delvis vara sedumtak, övrig yta pappbeklädnad. Intill skolan byggs även en ny idrottshall.

Markarbeten
I projektet genomför MVB:s markavdelning grundläggningen för skolbyggnad och idrottshall samt anläggning av skolans omfattande utemiljöer.

Skolan kommer att invigas höstterminen 2019.