Nya Glänningeskolan, Laholm

MVB har av Kommunfastigheter i Laholm AB fått i uppdrag att bygga Nya Glänningeskolan i Laholm inklusive ny idrottshall samt anläggning av skolans utemiljö. Skolan byggs enligt passivhusteknik med plats för 475 elever i årskurs F-6.

Projektet är en totalentreprenad med samverkansform och det enskilt största byggprojektet i Laholms kommun sedan man byggde Stadshuset för 30 år sedan. Den nya skolan byggs enligt i passivhusstandard med en bruksarea (BRA) på ca 6 390 kvm. Projektengagemang (PE arkitektur) står för skolans arkitektur som präglas av en funktionell och flexibel planlösning för verksamheten och ett övergripande starkt energitänk som möter kraven för passivhus.

Skolbyggnaden utgörs av två ytekonomiska, enkla huskroppar i två plan som samlar sig kring en gemensam entréhall med huvudtrappa. Ett generöst överljus sprider sig från byggnadens mitt ut till de rum som inte har direkt fasadkontakt. De enkla grundformerna förklaras med en önskan om att skapa en energieffektiv byggnad där antalet ytterhörn och fasadyta i förhållande till golvyta är viktiga parametrar.
Byggnaden värms upp av solens instrålning, människorna som befinner sig inne i huset, elektriska apparater och belysningen. Vi riktigt kalla dagar vintertid kommer tillväggsvärme i form av bergvärme, från 25 borrhål som är 300 m djupa.

Konstruktionen består av en betongstomme med bärande yttervägg av betong, isolering och klimatskyddande fasadskiva. Taken kommer delvis vara sedumtak, övrig yta pappbeklädnad. Intill skolan byggs även en ny idrottshall, även den som passivhus.

Markanläggning

I projektet genomför MVB:s markavdelning grundläggningen för skolbyggnad och idrottshall samt anläggning av skolans omfattande utemiljöer, en yta på över 4 hektar. Utemiljön består bland annat av en anlagd damm med flytbrygga, en multisportplan och fotbollsplan med konstgräs, läktare, lekutrustning och stora ytor med stenbeläggning och planteringar. Skolan är MVB Marks hittills största projekt med en entreprenadsumma på 40,2 MSEK.

Skolan  invigs höstterminen 2019.