Sjölunda skola, Lidköping

MVB har på uppdrag av Lidköpings Kommun byggt nya Sjölunda skola i Lidköping.

Projektet omfattade uppförande av ny skola som dockats ihop med befintlig förskola. Närmast förskolan har vi byggt en gemensam matsal. I mitten av skolan finns en huvudentré till en kombinerad samlingssal och biblioteksdel. Till skolans södra del har vi byggt en gymnastikhall som har sådana mått att den är attraktiv för föreningslivet att hyra för inomhusträningar.

Skolan har flexibla och öppna lösningar så sett över tid utgör byggnaden en långsiktigt hållbar bebyggelse. Byggnaderna utgör en del i en hållbar samhällsutveckling. Hållbar samhällsutveckling är ledord för både skolan och planerad bebyggelse för övrigt i Sjölunda äng. Skolan är byggd som Miljöbyggnad Silver.

Platsens lokalisering i naturområde med skog har tagits tillvara i utformning av skolgård och placering av byggnaderna, genom att skolgården öppnar upp mot den fria naturen. Skolan kommer att kunna ta emot 350 elever i klasserna F-6.

Skolan stod färdig i december 2017.