Soltofta 8, Malmö

MVB har på uppdrag av Malmö Stadsfastigheter byggt ett nytt demensboende med tillhörande kontorslokaler i Husie.

Projektet omfattade nybyggnation av demensboende och kontorslokaler i kvarteret Soltofta intill Hohögsgatan i Husie. Soltofta 8 demensboende är ett av Malmös största och modernaste i sitt slag. Förutom gruppbostad med 72 platser innehåller byggnaderna lokaler för hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, dagverksamhet och ett stort tillagningskök med kapacitet att laga upp till 300 portioner. På taket bidrar 200 kvadratmeter solceller till energiförsörjningen.

Inredningen liksom väggar och golv har lugna, ljusa färger och lokalerna är försedda med en belysning som personalen kan reglera efter verksamheten. Byggnaden är formad som en åtta, vilket ger två stängda innergårdar. Här kan de boende röra sig fritt mellan inomhusmiljö och utemiljö, utan att riskera att gå vilse.

Soltofta 8 var inflyttningsklar maj 2017.