Ärtans förskola, Malmö

Stadsfastigheter har gett MVB i uppdrag att bygga nya Ärtans förskola i Kroksbäcksparken i Malmö

Malmö stad fortsätter sin strategiska och långsiktiga utbyggnad av förskolor och platser i kommunen för att tillgodose det ökade behovet. I planerna ligger såväl nyproduktion som utbyggnad av befintliga förskolor. Ärtans förskola är en av de nya skolorna som nu påbörjas för att stå klar under första kvartalet 2022.

Ärtans förskola kommer att rymma sex avdelningar för totalt 120 barn. Skolan är ritad av Arkitektgruppen i Malmö och byggs i vinkel med en huvudbyggnad i två plan. Fasaden teglas i två olika nyanser för att smälta in i den kringliggande parkmiljön. Kulör och lekfullhet adderas genom utdragna fönsterkarmar av glaserat tegel samt av runda fönster i olika storlekar som associerar till förskolans namn. Skolans totala yta blir ca 1 800 kvm.

Bilder från Arkitektgruppen i Malmö.