Bergums skola, Göteborg

MVB har fått i uppdrag att bygga om och till Bergums skola. Beställare är av Lokalförvaltningen i Göteborg.

Projektet omfattar en nybyggnation av en skolbyggnad om ca 1 500 kvm. Den nya byggnaden ska avlasta den befintliga skolan. Det nya skolhuset byggs i två plan med sex stora klassrum, flera grupprum, bildsal, keramikverkstad, musiksal och personalrum, m.m. Den kommer att ersätta de befintliga provisoriska paviljongerna där inomhusmiljön inte varit den bästa.

Skolan byggs med passivhusstandard och de omfattande solpanelerna på taket kommer medföra att skolbyggnaden producerar mer energi än den förbrukar. Klimatsmart och bra! I december 2020 skall skolan stå klar.