Bjärehovskolan, Bjärred

MVB har på uppdrag av Lomma kommun byggt en ny skolbyggnad på Bjärehovskolan i Bjärred.

Entreprenaden omfattar uppförande av ny skolbyggnad som ersätter två befintliga äldre skolbyggnader. Den nya byggnaden har 14 klassrum för skolklasser i årskurs F-6 samt 4 slöjdsalar. Skolan är byggd i två plan med teknikrum på vinden och solceller på taket. Den nya delen färdigställdes under hösten 2022. Skolverksamheten har pågått under hela byggprojektet.

Under vintern och våren kommer vi riva de äldre byggnaderna och på ytan anlägga skolgård. Hela entreprenaden beräknas vara helt klar april 2023.