Bjärehovsskolan, Bjärred

Lomma kommun har gett MVB i uppdrag att bygga en ny skolbyggnad på Bjärehovsskolan i Bjärred.

Entreprenaden omfattar nybyggnation av skola som ska ersätta två befintliga byggnader. Nya skolan kommer att innehålla 14 klassrum för skolklasser i årskurs F-6 samt 4 slöjdsalar. Skolan byggs i två plan med teknikrum på vinden. Befintliga byggnader kommer sedan att rivas efter det att den nya skolan är klar. Skolverksamheten kommer att pågå under hela byggprojektet.

Ny skola står färdig hösten 2022.
I etapp två rivs befintliga byggnader. Entreprenaden beräknas vara helt klar april 2023.