Glumslövs förskola, Glumslöv

MVB bygger ny förskola i Glumslöv på uppdrag av Landskrona Kommun.

Den nya förskolan byggs i två plan med 6 avdelningar och ett mottagningskök. Entreprenaden är uppdelad i två delar. Del 1 omfattar nergrävning av jordvärmekollektorer och att förbereda en del av tomten för montage av Expandiamoduler samt att färdigställa lekytor i denna del av tomten.

Del 2 som är huvuddelen är rivning av dåvarande förskola i två hus samt uppförandet av den nya förskolan på 1 285 kvm. Fasaden består av tegel och fasadskivor i träutseende. Stomme är en stålstomme, platsgjutna betongväggar sen är bjälklaget HD/F. Yttertak av papp. Innerväggar är av gips och betong. På taket installeras en solcellsanläggning.

Förskolan ska tas i bruk sommaren 2019.