Kv Anneberg 1, Malmö

Stadsfastigheter har gett MVB i uppdrag att bygga en ny F-6 skola mitt inne i Borgmästargården i Malmö.

Nya Annebergsskolan ersätter befintlig skola som inte uppfyller dagens behov. Den nya modernare och större skolan kommer, när den är färdig, att rymma mellan 525 – 630 elever  i årskurserna F-6. I projektet ingår även en idrottshall som efter skoltid kommer att kunna nyttjas av föreningar.

Skolans fasad uppförs i ett ljusbrunt, schatterat tegel. Fönster och dörrar lackas i en roströd kulör. Tvåvåningsbyggnadens tak beläggs med plåt, idrottshallens låglutande tak med papp.

Intill huvudentrén i norr placeras skolrestaurangen som får dubbel rumshöjd, med fönster både åt söder och norr. I en utskjutande egen del vid byggnadens mitt placeras slöjdsalar samt på övre plan återfinns skolans bibliotek med ljusinsläpp från tre väderstreck (fakta Arkitektgruppen).