Kv Rönneholm 3, Malmö

Stadsfastigheter, Malmö Stad, har gett MVB i uppdrag att bygga den nya förskolan Kv. Rönneholm 3.

Den nya förskolan på Nordlinds väg byggs i tre plan, ca 4 500 kvm, och kommer att rymma 15 avdelningar (ca 295 barn). I projektet ingår även anläggning av ny utemiljö på ca 7 450 kvm. Verksamheten pågår under hela entreprenadtiden i befintlig byggnad, som rivs när den nya förskolan är klar och verksamheten flyttat dit.

Nya Rönneholms förskola beräknas vara färdig i december 2020.