Kv Tröskverket 1, Limhamn

MVB har av Malmö Stad fått uppdraget att bygga en ny förskola på Limhamn i Malmö.

Projektet omfattar nybyggnation av förskola i två plan samt anläggning av utemiljö. Skolan kommer att byggas intill Elinelundsparken och Kalkbrottet i Limhamn. Förskolan kommer ha 8 avdelningar med plats för 160 barn. Intilliggande park kommer integreras i skolans utemiljö där befintliga träd i parken kommer att bevaras. Skolan ska stå färdig i oktober 2019.