Malmö Internationella Skola, Malmö

MVB har fått uppdraget att bygga Malmö Internationella Skola i stadsdelen Hyllie i Malmö.

Stadsdelen Hyllie i Malmö har en vision att bli Öresundsregionens klimatsmartaste område med en tydlig internationell karaktär, inte minst genom sin närhet till Danmark. Hyllie har expanderat snabbt sedan början av 2000-talet och kommer att fortsätta att växa med nya bostäder och arbetsplatser kommande år. 2040 beräknas 25 000 personer vara bosatta i området (fakta Malmö stad).

En faktor för etablering av nya företag med internationell verksamhet är många gånger tillgången till en internationell utbildning för de anställdas barn. Malmö Internationella skola startade 2013 och har idag grundskoleelever med över 46 olika nationaliteter. Målgruppen är barn till föräldrar som tillfälligt arbetar och studerar i Malmö samt hemvändande svenskar. Sedan ett år tillbaka ligger skolan tillfälligt i Limhamns sjöstad. Nu får skolan en egen byggnad som när den är klar kommer att ha ca 550 utbildningsplatser i årskurserna F-9, vilket är en ökning från nuvarande 450.

Malmö Internationella Skola kommer att ha fyra våningar med en fasad av danskt slaget tegel och ska stå klar till sommaren 2024.

Illustrationsbild av New Line Arkitekter.