Malmö Internationella Skola, Malmö

MVB har fått uppdraget att bygga Malmö Internationella Skola i stadsdelen Hyllie i Malmö.

Stadsdelen Hyllie i Malmö har en vision att bli Öresundsregionens klimatsmartaste område med en tydlig internationell karaktär, inte minst genom sin närhet till Danmark. Hyllie har expanderat snabbt sedan början av 2000-talet och kommer att fortsätta att växa med nya bostäder och arbetsplatser kommande år. 2040 beräknas 25 000 personer vara bosatta i området (fakta Malmö stad).

En faktor för etablering av nya företag med internationell verksamhet är många gånger tillgången till en internationell utbildning för de anställdas barn. Malmö Internationella skola startade 2013 och har idag grundskoleelever med över 46 olika nationaliteter. Målgruppen är barn till föräldrar som tillfälligt arbetar och studerar i Malmö samt hemvändande svenskar. Sedan ett år tillbaka ligger skolan tillfälligt i Limhamns sjöstad. Nu får skolan en egen byggnad som när den är klar kommer att ha ca 550 utbildningsplatser i årskurserna F-9, vilket är en ökning från nuvarande 450.

Minskade utsläpp med klimatförbättrad betong

Malmö Internationella Skola kommer att ha fyra våningar med en fasad av danskt slaget tegel. Som ett led i att minska klimatavtryckt har vi i projektet arbetat med klimatförbättrad betong. Skolan har en byggyta på 10 300 kvadratmeter och konstruktionen är platsgjutna väggar och plattbärlag. Målet är att så mycket som möjligt av den klimatförbättrade betongen ska användas i produktionen utan att det påverkar tidplanen.

Under gjutningen av skolan hösten 2022 har omställningen till grön betong förhindrat att drygt 37 ton CO2 släppts ut i atmosfären. Detta är jämförbart med uppvärmning av 69 villor under ett helt år med fjärrvärme eller uppvärmning av 101 villor med el under ett helt år eller fem enkelresor med flyg på sträckan Malmö-Stockholm.

Illustrationsbild av New Line Arkitekter.