Mulltorps skola, Vänersborg

MVB har fått i uppdrag av Vänersborgs kommun att bygga om- och till Mulltorps skola i Vänersborg.

Projektet omfattar rivning av en befintlig förskola för att ge plats åt en tillbyggnad om cirka 600 kvm i etapp ett. Tillbyggnaden innehåller 2 st avdelningar samt storkök och personalutrymmen. Utöver detta byggs ett teknikrum för ventilation och bergvärme i ett andra plan. Byggnaden utrustas även med solceller. I den andra etappen skall befintlig skolas ytskikt renoveras, tak och fönster byts samtidigt som putsfasaden uppdateras och målas, den ursprungliga byggnadens kulturvärde bevaras. En hiss byggs i skarven mellan befintlig- och tillbyggnad, för att öka tillgängligheten. Ombyggnationen omfattar även uppgradering av värmesystemet där nuvarande oljedrift byts mot en effektiv och miljöriktig bergvärme.

MVB Astor Bygg kommer att inleda projektet med att uppföra en tillfällig paviljongbyggnad dit barnen etappvis får vistas vartefter projektet fortskrider.