Räddningsstationen, Varberg

MVB har fått i uppdrag att bygga om och till räddningsstationen i Varberg. Beställare är Varbergs Fastighets AB.

Entreprenaden omfattar om- och tillbyggnad av befintlig räddningsstation. Den 40 år gamla stationen är  i sort behov av underhåll och befintliga lokaler lever inte upp till de krav som ställs på den verksamheten som Räddningstjänsten bedriver idag.

Om- och tillbyggnaden startade våren 2020 och väntas bli klar hösten 2021. Ombyggnaden sker i etapper. Den nya tvätthallen och verkstad färdigställdes först och togs i bruk i november 2020. Damernas omklädningsrum, bastu, förråd och teknikrum färdigställdes i april 2021. Kommande etapp är färdigställande av herrarnas omklädningsrum, rum för larmkläder samt matsal.