Slottstadens skola, Malmö

MVB har fått i uppdrag att bygga om och till Kv. Klarinetten 1, Slottstadens skola, i Malmö.

Slottstadens skola består idag av ett fem byggnader varav tre är skolverksamhet, en är idrottshall och en är förrådsutrymmen. Befintliga byggnader kommer att fräschas upp med bland annat nya installationer, ytskikt och undertak. En ny skolbyggnad i två plan med s.k. basrum byggs till den befintliga skolbyggnader där det idag bland annat finns administration, slöjd, hemkunskap och NO-salar.

Skolan ska överlämnas till Malmö stad i maj 2022.