Slottstadens skola, Malmö

MVB har fått i uppdrag att bygga om och till Kv. Klarinetten 1, Slottstadens skola, i Malmö.

Slottstadens skola består idag av ett fem byggnader varav tre är skolverksamhet, en är idrottshall och en är förrådsutrymmen. Befintliga byggnader har fräschats upp med bland annat nya installationer, ytskikt och undertak. En ny skolbyggnad i två plan med s.k. basrum byggs till den befintliga skolbyggnader där det idag bland annat finns administration, slöjd, hemkunskap och NO-salar.

Befintliga skolbyggnader överlämnades i juni 2022 och den nybyggda delen ska stå klar till jul 2022.