Småbarnsskolan, Göteborg

MVB renoverar Göteborgs äldsta förskola på uppdrag av Lokalförvaltningen

Fastigheten som hyst Småbarnsskolan på Karl Johansgatan 50 (f.d.Majornas Småbarnsskola) byggdes 1891. Huset är särskilt kulturhistoriskt intressant och är upptaget i Göteborgs bevarandeprogram för den centrala stadsdelen Majorna.

Fastigheten har under flera år haft bristande underhåll. I fjol stängdes skolan på grund av att bjälklag var så illa rötskadade att säkerheten inte kunde garanteras. Äkta hussvamp och mikrobiologisk påväxt hade fått fäste och personalen upplevde ohälsa. Under det senaste året när skolan stått tom har den dessutom vandaliserats med diverse klotter.

Nu påbörjas en totalrenovering där vi bland annat utför grundförstärkningar för att få bukt med sättningar. Vi kommer att gjuta nya bjälklag med kvarsittande form, renovera tegelfasader samt byta fönster och tak. Efter sommaren börjar arbetet med att återställa rumsbildningar och därefter inreds huset för att återigen hysa skolverksamhet. Fastigheten är inflyttningsklar i november.