Tegelgårdens förskola

MVB har fått uppdraget att bygga nya Tegelgårdens förskola. Beställare är Ängelholmslokaler.

Entreprenaden omfattar rivning av befintlig förskola, sanering av mark och produktion av ny förskola med åtta avdelningar i två plan. Den nya byggnaden kommer ha formen av ett L och placeras på ungefär samma plats som den gamla förskolan, men med en längre del av byggnaden mot Thulingatan.

Förskolan dimensioneras för 160 barn och 40 anställda. Ett miljöhus ska uppföras i anslutning till förskolan om ca 30 kvm samt aktivitetsgårdar i olika zoner och förråd.

Skolans konstruktion är betongstomme, tegelfasad och betongpannor på taket.

Rivningen påbörjades i november 2021 och skolan ska stå klar hösten 2023.