Trygghetens hus, Trelleborg

Trelleborgs kommun har gett MVB i uppdrag att bygga kommunen nya brandstationen.

Projektet avser nybyggnad av brandstation med tillhörande övningshus och garage, torngård samt cykelgarage. BTA är 6.159 kvm.

Brandstationen uppförs i två plan där bottenvåningen består av räddningstjänstens utryckningslokaler med anslutande specialutrymmen för larmkläder, olika förråd, verkstäder och slängtvätt. På bottenvåningen finns även räddningscentral och kontorsutrymmen.

På plan två ligger logementen med tillhörande mat- & tvättmöjligheter och träningslokaler.

Brandstationen kommer att byggas i norra Trelleborg vid rondellen Lundavägen/Västra Ringvägen. Projektet ska pågå under två årstid och stå färdigt efter sommaren 2020.