Återvinningscentral, Sätra

MVB har åt Stockholms Stad och Trafikkontoret utfört en nybyggnation av en återvinningscentral i Sätra.

Projektet omfattade parkeringsytor, ramper, ytor runt containrar och personalbyggnad med miljöstation. Delar av området har ett skärmtak med bärande stålstomme. I nordvästra delen av området finns en uppställningsplats för containrar.

Projektet genomfördes under 2012.