Kv Duvan 9, Stadsbiblioteket, Ängelholm

MVB har totalrenoverat Ängelholms stadsbibliotek på uppdrag av Ängelholmslokaler.

Entreprenaden omfattade ombyggnation där befintlig stomme var kvar men resterande i olika grad har bytts ut. Biblioteket består av entréplan plus två våningar samt källare. I källaren finns parkeringsgarage och vissa installationsutrymmen, förråd och skyddsrum.

Utvändigt har fasaden rengjorts, fått ny tillbyggd entré och delvis nytt tak med ny lanternin. Fönster och aluminiumpartier har bytts ut samt ny sprinklertank och fettavskiljare installerats.

Invändigt har vi skapat en helt ny planlösning med nya ytskikt. Befintliga el-, vs-, vent- och sprinklerinstallationer har ersatts med nya och byggnaden har fått ett nytt restaurangkök.

Ängelholms stadsbibliotek ritades av Jörgen Michelsen och stod klart 1987. Huset arkitektur är anpassad för att passa in i omgivningen runt Stortorget. Inne i biblioteket finns en c:a 7.400 år gammal ek, som hittades under dyn på botten vid byggandet av Sockerbruksbron 1982.

Det ombyggda biblioteket invigdes i december 2021.