Byggnad 21, SUS, Malmö

MVB har på uppdrag av Region Skåne bygganpassat Byggnad 21 – Diagnostiskt centrum, SUS, för ny PET/CT (röntgen).

Projektet omfattade bl.a. justering av befintlig planlösning, nya installationer och kompletterande strålskydd för röntgen- och manöverrum samt injektionsrum mm. Arbetet utfördes i etapper för att befintlig verksamhet skulle kunna bedrivas under tiden. Projektet färdigställdes under våren 2017.