Kv Flamman, Skövde

MVB har på uppdrag av Västerhuset genomfört en om- och tillbyggnad av Kv Flamman i Skövde.

Projektet omfattade ombyggnation av befintlig byggnad. Tillbyggnaden omfattade projektering och byggnation av trapphus. Uppdraget genomfördes i partnering och slutfördes december 2016.