Kv Sandlådan, Skövde

MVB fick uppdraget av Skövde kommun att bygga en gruppbostad (LSS) i Skövdes nya stadsdel Trädgårdsstaden.

Projektet omfattade byggnation av en ”gruppbostad” i två plan med fyra lägenheter på varje plan. Lägenheterna på bottenvåningen är planerade för boende som är mer vårdkrävande och har personal dygnet runt, medan de boende på plan två klara sig själva med visst stöd om så behövs.

Utgångsläget var ett referensobjekt som skulle fungera som ”mall” för utformning. Skillnaden var att det blev en putsad fasad och en uppgradering från BBR 18 till BBR 20 plus högt ställda ljudkrav. Kraven på täthet och energiförbrukning var också av stor vikt i projektet. Lägenheterna var inflyttningsklara 2014. Personalen som tog huset i bruk blev positivt överraskade av funktionen som bra planlösning och tillgänglighet samt av lägenheternas ljusa design.