Kv Stjärtmesen, Trollhättan

På uppdrag av AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag, har MVB byggt det nya demensboendet Hagtornsstigen.

Enligt kommunens prognos kommer antalet Trollhättanbor över 80 år att öka med 50 procent fram till år 2030. Det medför att det behövs nya vård- och omsorgsboenden som motsvarar fyra större äldreboenden. Uppförandet av den nya demensavdelningen på fastigheten Kv. Stjärtmesen är en del i kommunens satsningar för att tillgodose det ökade behovet.

Hagtornsstigen har ett stort miljöfokus med höga krav på bland annat byggmaterial och installationer. Projektet certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och följer kraven för Sunda Hus Klass A.

Naturen stimulerar våra sinnen och har positiva effekter för vårt välmående. Närhet och enkel tillgänglighet till en utomhusmiljö kommer är därför en viktig del i det nya demensboendet. Bland annat finns en omslutande blomstrande innergård och en omgivande gård. Det finns även ett inglasat uterum på plan två där de boende kan få känslan av att vara utomhus.

Hagtornsstigen i Kv. Stjärtmesen är byggt i två plan och innehåller 45 lägenheter, gemensamhetslokaler, kök och personalutrymmen. Vårdboendet invigdes i slutet av 2020.

Foto Trollhättan Stad.