Byggnad 29, Nya Sjukhuset, Malmö

MVB har på uppdrag av Region Skåne rustat upp byggnad 29 på SUS i Malmö.

Byggnad 29 har upprustats för mottagning och administration för en planerad tidshorisont om 10-15 år. Byggnaden är en ersättningsbyggnad inom NSM-projektet (Nya Sjukhuset Malmö). I uppdraget ingick även upprustning av plan 16 i byggnad 33.

Projektet påbörjades april 2016 och pågick fram till våren 2017.