Veterinärkliniken, Varberg

MVB har på uppdrag av Animalia Fastigheter byggt en ny veterinärklinik i Varberg.

Kliniken, som ska tar emot mindre djur, är byggd i ett plan med trädstomme och murad fasad. Ytan är på ca 510 kvm. Kliniken är en av flera som drivs av Hallands djursjukhus och entreprenören och veterinären Marjaana Alaviuhkola.

Kliniken färdigställdes i slutet av mars 2019.