Veterinärkliniken, Varberg

MVB har fått  uppdrag att bygga en ny veterinärklinik i Varberg åt Animalia Fastigheter.

Kliniken som ska ta emot mindre djur byggs i ett plan med trädstomme och murad fasad. Ytan blir ca 510 kvm. Kliniken är en av flera som drivs av Hallands djursjukhus och entreprenören och veterinären Marjaana Alaviuhkola.

Kliniken ska stå färdig i slutet av mars 2019.