Belfragegatans förskola, Vänersborg

MVB har påi uppdrag av Vänersborgs kommun byggt Belfragegatans förskola i Vänersborg.

Projektet omfattade nybyggnation av en förskola centralt i Vänersborg innehållande 6 avdelningar för cirka 120 barn. Byggnaden inrymmer även ett produktionskök. Stort fokus har varit på goda miljöval och få ett inomhusklimat med låga emissioner. Stora delar av taket är utrustat med solceller.

Den stora tomtytan om cirka 8 000 kvm har försetts med pulkabacke, lekstugor och sovkojor för att ge barnen goda möjligheter till rörelse och lek. Skolan var inflyttningsklar våren 2019.