Blekets förskola, Uddevalla

MVB har på uppdrag av Uddevalla kommun byggt Blekets förskola i Uddevalla.

Projektet omfattade sanering och rivning av befintlig uttjänt skola samt sanering av mark. Därefter har en ny förskola med sex avdelningar uppförts fördelat på två plan. I entreprenaden ingick även anläggning av förskolans utemiljö.

Förskolan överlämnades till kommunen september 2022.