Glumslövs förskola, Glumslöv

MVB har på uppdrag av Landskrona kommun. byggt den nya förskolan i Glumslöv

Entreprenaden omfattade förskola i två plan med 6 avdelningar och ett mottagningskök. Projektet var är uppdelat i två delar. Del 1 omfattade nergrävning av jordvärmekollektorer och att förbereda en del av tomten för montage av Expandiamoduler samt att färdigställa lekytor på denna del av tomten.

Del 2 som är huvuddelen omfattade rivning av dåvarande förskola i två hus samt uppförandet av den nya förskolan på 1 285 kvm. Fasaden består av tegel och fasadskivor i träutseende. Konstruktionen är stålstomme, platsgjutna betongväggar och bjälklag HD/F. Yttertak är av papp och innerväggar är av gips och betong. En solcellsanläggning är installerad på taket.

Förskolan invigdes sommaren 2019.