Kv Rönneholm 3, Malmö

MVB har på uppdrag av Stadsfastigheter, Malmö stad, byggt Rönneholms förskola.

Entreprenaden omfattade nyproduktion av förskola i tre plan, ca 4 500 kvm, och rymmer 15 avdelningar (ca 295 barn). I projektet ingick även anläggning av ny utemiljö på ca 7 450 kvm. Verksamheten pågick under hela entreprenadtiden i intilliggande befintlig byggnad, som revs efter det att den nya förskolan blev klar och verksamheten flyttat dit.

Skolans konstruktion är platsgjutna betongväggar och plattbjälklag. 2/3-delar av byggnaden är i tre plan medan 1/3-del har två plan med en lekterrass på taket.

Projektet var indelat i två etapper där etapp ett omfattade uppförandet av skolbyggnaden, som stod klar i augusti 2020. Därefter började etapp två som omfattade rivning av befintlig byggnad, sanering av mark och anläggning av utemiljön inklusive förrådsbyggnader. Etapp två var klar i december 2020.