Mulltorps skola, Vänersborg

MVB har på uppdrag av Vänersborgs kommun byggt om- och till Mulltorps skola i Vänersborg.

Projektet omfattade rivning av en befintlig förskola för att ge plats åt en tillbyggnad om cirka 600 kvm i etapp ett. Tillbyggnaden innehåller 2 st avdelningar samt storkök och personalutrymmen. Utöver detta byggdes ett teknikrum för ventilation och bergvärme i ett andra plan. Byggnaden är även utrustad med solceller. I den andra etappen renoverades skolans ytskikt, tak och fönster samtidigt som putsfasaden uppdaterades och målades. Det var viktigt i projektet att en ursprungliga byggnadens kulturvärde bevarades. I skarven mellan befintligt hus och tillbyggnad har vi byggt en hiss för att öka tillgängligheten. Ombyggnationen omfattade även uppgradering av värmesystemet där dåvarande oljedrift byttes ut mot en effektiv och miljöriktig bergvärme. Projektet genomfördes under pågående verksamhet och barnen.