Nils Ericsonsgymnasiet, Trollhättan

MVB har rustat upp och verksamhetsanpassat Nils Ericsonsgymnasiet i Trollhättan, kallad ”Nisse”. Arbetet har skett under pågående skolverksamhet.

Gymnasieskolan som är 50 år gammal var i stort behov av modernisering och anpassning till framtidens skolverksamhet. Projektet var en totalentreprenad i fem olika etapper där omflyttning av skolans verksamhet genomfördes på loven. Projektet omfattade ventilation, energiåtgärder och nya ytskikt. I första etappen renoverades det s k G-huset där undervisningslokalerna fräschades upp och gjordes mer funktionsdugliga. Skolans matsal delades av till en mindre matsal och ett större café med arbetsytor. Atriumgården en trappa upp har byggts om till ett innetorg och skolans huvudentré har gjorts mer välkomnande.

I etapp två renoverades undervisningslokalerna i C- och D-husen följt av laborationssalarna. Projektet avslutades med en om- och utbyggnad av biblioteket. Under byggprocessen har stor vikt lagts på att det skall kunna gå att bedriva den ordinarie verksamheten, utbildning, utan större störningar under hela projektet. Noggrant planeringsarbete av etappindelningen och av byggflödet var därför prioriterat genom hela byggprojektet.