Östra Dalslunds förskola, Åkarp

MVB har på rekordfart byggt Östra Dalslunds förskola i Burlövs kommun. Från första spadtag till inflyttningsklar skola på bara 10 månader.

Efter lång väntan, fick barnen i Åkarp äntligen en ny förskola. Efter en överklagad detaljplan stannade projektet av men återupptogs med ny anbudsförfrågan året efter. Projektet tillföll MVB med en byggtid på bara 10 månader, från första spadtaget till färdig inflyttningsklar skola. Byggytan på 1 450 kvm är noga planerad för att vara så flexibel som möjlig och anpassad för verksamhetens alla behov. Förskolan har sex avdelningar med plats för 120 barn. Den är byggd i tre skepp med samlingslokaler i mitten och en fjärde del med kök och personalutrymmen. Huset är byggt med trästomme som är klädd med tegelfasad på bottenplan och fasadskivor på plan 2, taket är lagt med platta takpannor. Utemiljön är specialritad med unika redskap som inbjuder till både lek och lärande.

Skolan invigdes sommaren 2013.