Sätofta förskola, Höör

MVB har på uppdrag av Höörs Fastighets AB byggt Sätofta förskola i Höör.

Fastigheten Sätofta 18:54 ligger vid Ringsjön några kilometer utanför Höörs centrum. På fastigheten finns idag en F-9 skola med drygt 450 elever och en förskola för ca 100 barn.  Med anledning av den ökade inflyttningen, samlokalisering av förskolor i större enheter samt behov av större kapacitet i tillagningskök beslutade Höörs Fastighets AB att bygga en ny förskola samt ett funktionellt tillagningskök.

Den nya förskolan har nio avdelningar med plats för ca 160 barn, matsalen byggs för ca 225 skolelever och tillagningsköket för ca 900 portioner. I byggnaden finns även en administrationsavdelning och en ny musiksal. I entreprenaden ingick även anläggning av skolans utemiljö som är varierand eoch påkostad.

Skolan invigdes 7 april 2022.

Läs mer om på kommunen shemsida