Sätofta förskola, Höör

MVB har byggt Sätofta förskola på uppdrag av Höörs Fastighets AB.

Sätofta ligger vid Ringsjön några kilometer utanför Höörs centrum. I området fanns redan en F-9 skola med drygt 450 elever och en förskola för ca 100 barn. Med anledning av den ökade inflyttningen, samlokalisering av förskolor i större enheter samt behov av större kapacitet i tillagningskök beslutade Höörs Fastighets AB att bygga en ny förskola, matsal samt ett funktionellt tillagningskök med kapacitet att servera lunch till hela skolområdet.

Den nya förskolan är skräddarsydd för verksamheten och består av nio avdelningar med plats för ca 160 barn. Förskolan har ett stort rymligt inomhustorg som fungerar som lekyta och matsal för barnen. I byggnaden finns även en matsal för 225 skolelever och tillagningsköket för ca 900 portioner, administrationsavdelning och en ny musiksal. I entreprenaden ingick även anläggning av skolans utemiljö som är varierande och påkostad.

Skolan invigdes den 7 april 2022.

Läs mer om på kommunen shemsida