Skillnadsgatan 41, Göteborg

MVB har på uppdrag av Lokalförvaltningen, Göteborgs stad, byggt en ny förskola i centrala Göteborg. Projektet omfattade höga krav på hållbart och miljövänligt byggande.

Skillnadsgatan 41 förskola i centrala Göteborg består av 4 avdelningar och tillagningskök. Huset är anpassat för verksamhetens kulturella profil med sång, teater och estetiska processer. Bl.a. finns en egen ateljé för bild och form.

Fastigheten är försedd med har sedumtak och väggarna är väl isolerad med fasader klädda med tegel. Materialen är genomgående av hög standard och svarar upp mot kundens krav på miljövänlig och hållbart byggande.

Projektet påbörjades januari 2012 och slutfördes januari 2013.