Slottstadens skola, Malmö

MVB har på uppdrag av Malmö stad genomfört en om- och tillbyggnad av Kv. Klarinetten 1, Mellanhedsskolan 2 (tidigare Slottstadens skola).

Projektet omfattade dels renovering av befintliga byggnader om9 000 kvm, dels nybyggnation av en ny skolbyggnad på 2 400 kvm. Den befintliga delen består av fem byggnader varav tre är ämnade åt skolverksamhet, en är idrottshall och en är förrådsbyggnad. Renoveringen omfattade totalrenovering av ytskikt, golv, undertak, målning med mera inklusive rivning och sanering av asbest. Vidare har samtliga radiatorer renoverats, nya ventilationsaggregat och kanaler installerats samt el-installationer bytts ut.

Skolan har fått nytt storkök med matsal i befintlig byggnad. Slöjdsalar har renoverats där även översyn och renovering av gas-anläggning ingick. Idrottshallen har renoverats och fått ny sportutrustning och sportgolv. Fasaden har renoverats med ny fog, putsning med mera. Taket har delvis lagts om.

Den nya skolbyggnaden är byggd i två plan med en total yta på 2 400 kvm och rymmer lokaler för administration, slöjd, hemkunskap och NO-ämnen. I entreprenaden ingick även anläggning av ny utemiljö.

Befintliga skolbyggnader överlämnades i juni 2022 och den nybyggda delen färdigställdes i slutet av 2022.

Hösten 2022 tog Mellanhedsskolan över lokalerna som tidigare var Slottstadens skola och idag bedrivs verksamhet för årskurs 4-7 i lokalerna.