Småbarnsskolan, Göteborg

MVB har renoverat Göteborgs äldsta förskola på uppdrag av Lokalförvaltningen

Fastigheten som hyst Småbarnsskolan på Karl Johansgatan 50 (f.d.Majornas Småbarnsskola) byggdes 1891. Huset är särskilt kulturhistoriskt intressant och är upptaget i Göteborgs bevarandeprogram för den centrala stadsdelen Majorna.

Fastigheten har under flera år haft bristande underhåll. 2018 stängdes skolan på grund av att bjälklag var så illa rötskadade att säkerheten inte kunde garanteras. Äkta hussvamp och mikrobiologisk påväxt hade fått fäste och personalen upplevde ohälsa. Under året när skolan var tom utsattes den dessutom för vandalisering med diverse klotter.

Våren 2019 påbörjades en totalrenovering där MVB bland annat utför grundförstärkningar för att få bukt med sättningar. Visare gjordes nya bjälklag med kvarsittande form, renovering av  tegelfasaden samt byte av fönster och tak. Efter sommaren började arbetet med att återställa rumsbildningar och därefter inreddes huset för att återigen hysa skolverksamhet. Fastigheten stod klar för inflyttning i november 2019.