Stora Hammars skola, Vellinge

MVB har på uppdrag av Vellingebostäder byggt Stora Hammars skola. Skolan har en grön profil med sunda, hållbara material, effektiv energianvändning och god energiåtervinning samt solceller som även används pedagogiskt i undervisningen.

Byggnaden består av sju hus varav en huvudbyggnad med glasfasad och fem byggnader i puts och tegel som är ”dockade” till huvud-
byggnaden. Idrottshallen ligger som en separat byggnad i sydväst på tomten och där återfinns även fyra omklädningsrum med biutrymmen. Alla byggnader har nära till de centrala funktionerna i skolans mitt; bibliotek, ateljéer, festhus med matsal mm.

Gårdarna som skapas mellan byggkropparna används till uteaktiviteter riktade till olika åldersgrupper. Entrégårdens utformning ska ge besökaren en ett välkomnande intryck. Innanför entré finns administration och elevcafé med ytor som kan användas för större samlingar av personal och elever. Mitt i huvudbyggnaden, i anslutning till ateljéerna, ligger en atriumgård som också används för undervisning när vädret tillåter.

Stora Hammars skolans fokus är hälsa, hållbar utveckling och resultat. Byggnaden är anpassad för 500 barn i åldrarna 6-16 år. Skolan invigdes 2011.