Västerhöjdsgymnasiet, Skövde

MVB har på uppdrag av Skövde kommun renoverat och verksamhetsanpassat Västerhöjdsgymnasiet.

Skövde kommun gav MVB Backgården i uppdrag att renovera samt verksamhetsanpassa Västerhöjdsgymnasiet till dagens behov. Projektet omfattade byggnation av ny glasfasad med entré på husets långsida, vilket lyfte fasadens utseende väsentligt. Skolan byggdes om med nya lokalindelningar så att salar och uppehållsrum passar dagens pedagogik.

Ventilation och el anpassades till de nya lokalerna samt byggdes om till att bli mer energieffektiva. A-huset som tidigare varit expeditioner är idag utrustat med nya lektionssalar. Expeditioner, kuratorer, sjuksystrar och studievägledare flyttades till nya lokaler i B-huset.