Byggservice

MVB:s Byggserviceavdelning utför:

  • underhåll, reparations- och ombyggnadsarbeten
  • försäkringsuppdrag
  • stam- och badrumsrenoveringar
  • mindre till medelstora nybyggnationer
  • eftermarknad

Uppdragen varierar från att omfatta unika och enskilda projekt till löpande underhåll genom ramavtal.

Service och flexibilitet

Byggservices motto är service och flexibilitet där vi tar ansvar för och leder hela projektet från start till leverans. Arbetet är ofta i nära samarbete med beställaren med mål att skapa en smidig och effektiv arbetsprocess, samt att leverera enligt tidplan och budget. Som en del i vårt hållbarhetsarbete är vi i ett skede där vi successivt byter ut våra servicebilar till att var helt eldrivna.

MVB arbetar enligt BKMA - ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer höga krav på kvalitet, miljö, och arbetsmiljö. BKMA fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek.

Våra medarbetare

MVB:s medarbetare inom byggservice är lösningsfokuserade och vana vid att arbeta i miljöer med pågående verksamhet som kräver extra stor hänsyn och respekt, såsom sjukhusmiljöer och skolor, eller i projekt med kvarboende hyresgäster. Som en trygghetsåtgärd arbetar våra medarbetare alltid i MVB-profilerade kläder samt bär giltig legitimation/ ID06 kort väl synlig.

Nyhet! Byggservice i Göteborg

Januari 2023 startade vi upp en avdelning för byggservice även i Göteborg. Läs mer här

Kontakt

Vill du veta mer om vår Byggserviceavdelning, kontakta:

Nordvästra Skåne:
Arbetschef Magnus Wreifät , e-post Magnus, telefon: 0431-888 00

Sydvästra Skåne:
Arbetschef Erik Heurlin, e-post Erik, telefon: 040-32 17 00

Göteborg:
Arbetschef Peter Axelsson, e-post Peter, telefon: 0730-788 394